Willem van Oranje doet aanzoek

Anna van Saksen

Vele adellijke heren in Europa dongen naar haar hand. Tot de belangstellenden behoorde ook Willem van Oranje. De familie Wettin vond Willem, die van lagere adellijke afkomst was, een minder geschikte kandidaat, maar hij viel bij Anna in de smaak. Ondanks bezwaren van haar familie was haar affiniteit voor Willem een basis om te trouwen. Bovendien hingen de Wettiners het protestantse geloof aan en Willem was samen met Hollandse protestanten de strijd tegen het katholieke Spanje begonnen. Dit was voor het Saksische vorstenhuis een belangrijke reden om in te stemmen met het huwelijk.

ANNA VAN SAKSEN ABEZOEKTIPS 1Willem van Oranje ANNA VAN SAKSEN ABEZOEKTIPS 1Willem van Oranje
Anna van Saksen BEZOEKSTIPS 2 gravure door Abraham de Bruyn Anna van Saksen BEZOEKSTIPS 2 gravure door Abraham de Bruyn